Relatiebegeleiding

In intieme relaties gebeurt het makkelijk dat iets jou van je stuk brengt of niet meer beantwoord aan je verwachtingen en wensen. Juist bij degene die je vertrouwt kun je geraakt of teleurgesteld worden. Vaak staat op die geraakte plekken razendsnel een belevingswereld overeind die je bekend is. In oude primitieve grondlagen, die plekken waar het al eerder ongemakkelijk was, voel je je, meestal beiden, opnieuw niet begrepen, gesteund, verwond of niet gezien.

Je wordt niet alleen op een oude manier geraakt maar je reageert ook nog eens vanuit je opgebouwde overlevingswijze, vanuit je ‘gewoontezelf’. Dit is vaak een manier zoals je ook met jezelf omgaat. Ook al probeer je zo goed mogelijk een oplossing voor jouw en jullie spanningsveld te vinden, in het dynamisch spel van in-relatie-zijn ben je gefixeerd geraakt.
Je kon voor je gevoel niet anders dan terugvallen op je gewoontezelf en je werkelijke zelfgevoel – jouw open, lichte, levendige en liefdevolle presentie – is ver te zoeken.

Maak dan kenbaar wat in jou leeft in de dynamiek met de ander en er wordt zichtbaar waar ongemak naar verwijst: je verwonding maar ook je sensitiviteit, schoonheid, pit, liefde. Smart en geluk bevinden zich namelijk op dezelfde plek! 
Als deze beiden waar mogen zijn in relatie komen ze bijeen in heling en kan het zijn stralende kwaliteit weer aannemen. Zo ben je een bijdrage in je leven, je relatie en voor je geliefde. Je relatie is ‘een tempel’ voor wie jullie zijn, met jullie verschillende geschiedenissen, in besef van jullie wezensaard.

In relatiebegeleiding leer je dit. Je leert jezelf kennen in relatie met jouw geliefde en je geliefde kennen in relatie met jou. Je gaat zien dat relatie niet gemaakt hoeft te worden maar gegeven is en ervaarbaar wordt als je waar laat zijn wat al in je leeft. Dat is grond voor volwassen wederkering afhankelijkheid! Dan kun je samen keuzes maken die jullie relatie vormt.

Het is ook een basis waarin van alles bovenkomt drijven wat voorheen het licht niet mocht zien. Waardoor? Doordat jij een breuk maakt met gehoorzamen aan primitieve opwellingen maar ze wel hoort en ruimhartig verwelkomt. Je kunt vanuit eigen presentie ernaar luisteren in de diepte, in plaats van onbewust te projecteren op de ander. Je koerst niet meer op verlost worden van je kwalen maar kunt gaan voor een stromende, waarachtige relatiedynamiek van losstaan in verbinding die liefde heet.

Wees welkom om dit mooie moedige liefdespad te lopen!