De Indische zomer in en wat daarna?

Ik wens je de vrucht toe van de zomerse weldadigheid!
“Het licht en de warmte door laten werken: land verder in je natuurlijke verschijning.”

Het leven gaat vanzelf zijn gang: Na een vroeg begonnen warme, droge zomer rollen we het volgende jaargetijde in. Ik kijk uit naar de voortzetting van het groepswerk Zijnsoriëntatie die in het najaar start. Helder zien wat ontbreekt of teveel is, maakt een wolkendek aan in mijn geest. Ik gooi elke dag wel een paar keer het roer om van ‘standje-bezorgd’ naar natuurlijke lichtende ruimtelijkheid. Het is zowel urgent als feestelijk voor me om ruimte en structuur aan te bieden. Het kan helpen om onszelf terug te vinden in contactvolheid en ons een basis geven voor antwoorden op actualiteit in de samenleving.

Ik wens je kennismaking met de vrije lagen van je geest toe. De Cursus Gezonde Zelfliefde biedt een goede gelegenheid.

Dat grote vraagstukken tegen de illusie van veiligheid schoppen, hoef ik denk ik niet verder uit te leggen. Onze menselijke, volautomatische reactie op bedreiging genereert afweer in vele vormen, je kunt er vast wel een paar aanstippen in jezelf of om je heen. Het vraagt nogal wat lef, heel veel lef soms, om blijvend de ongeschonden werkelijkheid en geluk als uitgangspunt te nemen bij persoonlijke en interpersoonlijke bedreigende omstandigheden, terwijl je dit bepaald niet weerspiegeld ziet in de dagelijkse omgeving. Het vraagt lef om gerust te blijven en  op jouw beschikbare kwaliteiten gefundeerde keuzes te maken. 

Ik wens je een verdieping van Gezonde Zelfliefde en integrerende persoonlijke begeleiding toe.

Ik nodig je uit je (verder) te ontspannen en je te bekwamen in ‘antwoorden’ op kleine en grote vraagstukken van het leven. Ik nodig je uit vertrouwd te raken met schoonheid, plezier en narigheid: vertrouwd bij wat je echt wel en echt niet wilt maar niet perse naar je hand kunt zetten. Dit heet levenskunst. Het is het kernachtigste wat je kunt leren in je leven. Het brengt je bij verbondenheid die ongekunsteld is, bij geluk en ‘verwonding’ die beiden tot de net zo lichtende waarheid behoren.

“Beyond right and wrong, there is a field, I will meet you there”.
 Rumi