De Indische zomer in en wat daarna?

Ik wens je de vrucht toe van de zomerse weldadigheid!
“Het licht en de warmte door laten werken: land verder in je natuurlijke verschijning.”

Het leven gaat vanzelf zijn gang: Na een vroeg begonnen warme, droge zomer rollen we het volgende jaargetijde in. Ik kijk uit naar de voortzetting van het groepswerk Zijnsoriëntatie die in het najaar start. Helder zien wat ontbreekt of teveel is, maakt een wolkendek aan in mijn geest. Ik gooi elke dag wel een paar keer het roer om van ‘standje-bezorgd’ naar natuurlijke lichtende ruimtelijkheid. Het is zowel urgent als feestelijk voor me om ruimte en structuur aan te bieden. Het kan helpen om onszelf terug te vinden in contactvolheid en ons een basis geven voor antwoorden op actualiteit in de samenleving.

Ik wens je kennismaking met de vrije lagen van je geest toe. De Cursus Gezonde Zelfliefde biedt een goede gelegenheid.

Dat grote vraagstukken tegen de illusie van veiligheid schoppen, hoef ik denk ik niet verder uit te leggen. Onze menselijke, volautomatische reactie op bedreiging genereert afweer in vele vormen, je kunt er vast wel een paar aanstippen in jezelf of om je heen. Het vraagt nogal wat lef, heel veel lef soms, om blijvend de ongeschonden werkelijkheid en geluk als uitgangspunt te nemen bij persoonlijke en interpersoonlijke bedreigende omstandigheden, terwijl je dit bepaald niet weerspiegeld ziet in de dagelijkse omgeving. Het vraagt lef om gerust te blijven en  op jouw beschikbare kwaliteiten gefundeerde keuzes te maken. 

Ik wens je een verdieping van Gezonde Zelfliefde en integrerende persoonlijke begeleiding toe.

Ik nodig je uit je (verder) te ontspannen en je te bekwamen in ‘antwoorden’ op kleine en grote vraagstukken van het leven. Ik nodig je uit vertrouwd te raken met schoonheid, plezier en narigheid: vertrouwd bij wat je echt wel en echt niet wilt maar niet perse naar je hand kunt zetten. Dit heet levenskunst. Het is het kernachtigste wat je kunt leren in je leven. Het brengt je bij verbondenheid die ongekunsteld is, bij geluk en ‘verwonding’ die beiden tot de net zo lichtende waarheid behoren.

“Beyond right and wrong, there is a field, I will meet you there”.
 Rumi

Zin in 2022

Ik wens je een vreugdevol ontluikend Nieuwjaar!
“We hebben een onzeker jaar voor de boeg, maar er is genoeg om naar uit te kijken.” *

Wellicht zit je zelf in goede gezondheid, met dierbaren om je heen, op een veilige, droge en warme plek. Ook dan kan je gevoel van bezorgdheid worden aangeraakt. Bezorgdheid wijst naar betrokkenheid, zorg, liefde. Jouw liefde. Het is wijs dat te beseffen. Je bent namelijk in staat om ‘ja’ te zeggen tegen de wereld, precies zoals je deze waarneemt. De wereld hoeft jou niet te dimmen. Dit vindt plaats als je deze betrokkenheid mee laat spelen vanuit de ruimte die van zichzelf zorgeloos en niet te stuiten stralend is. 

Stilstaan bij jouw betrokkenheid wijst je al de weg naar ’thuis-zijn’, naar de plek waar je vaak wel weet van hebt maar eigenlijk niet zo vertrouwd mee bent. Soms is het volslagen onduidelijk welke kant je eigenlijk op moet kijken om erin plaats te kunnen nemen.
Voor mij helpt hierbij het groeiende spiritueel besef en gezond verstand: na de donkerste dag kan er alleen maar weer een lichtere komen en toelaten van de donkerte brengt me bij een basiswijsheid die onovertroffen is. Het laat me eenvoudigweg rusten in de lichtende openheid van mijn geest. Toelaten is voor mij een poort naar ontluiking. Ontluiking van (kleine of grotere) gebaren die van betekenis zijn en die levensenergie beamen. Het verblijdt me keer op keer.

Ik wens je alle moois: dat de loop van het leven je meezit en dat jij het zicht weet aan te nemen dat jou ontluikend in je leven plaatst.

Met hartelijke groet,
Tineke

* NRC 8 januari 2022