Introductiecursus Zijnsoriëntatie

Introductiecursus Zijnsoriëntatie

Deze cursus is een introductie in Zijnsoriëntatie. Het is een tijdelijk aanbod ter overbrugging van de Covidmaatregelen aan iedereen die geïnteresseerd is in Zijnsoriëntatie, Gezonde Zelfliefde of Zijnsgeoriënteerde meditatie. De bijeenkomsten kunnen individueel of in tweetallen plaatsvinden.

Leven vanuit de vrijheid en compleetheid van Zijn is een hele kunst!

We leven gewoonlijk binnen de grenzen van ons aannamesysteem. We hebben beelden gevormd en aangenomen over wie we zijn en hoe de wereld, we denken te weten waar we tekortschieten of tekortkomen . Deze beelden maken een belevingswereld waarin we nauwelijks nog weet hebben van de altijd aanwezige openheid, de wezensgrond of Zijnsgrond van ons bestaan. Deze openheid is liefdevol, licht, volmaakt en expressief van zichzelf. Het is een onveranderlijk, grootse en altijd nabije aanwezigheid. Onze dagelijkse manier van zijn is zich daarvan niet meer zo bewust. Met opvattingen over wie we zouden moeten zijn en wat we nodig zouden hebben uit de wereld, zijn gaan geloven dat we niet lief, competent of interessant genoeg zijn om te kunnen ontspannen. Als de Zijnsgrond weer mee doet kunnen we op natuurlijke wijze in relatie zijn en actief zijn in de wereld.

De cursus geeft je handreikingen hoe je thuis kunt raken in je vrije aard, zodat je leven een uitdrukking kan worden van wie jij ten diepste bent. Je leert vertrouwen als uitgangspunt te nemen en onderscheid te maken tussen een liefdevolle bijdragende levenswijze en een manier van leven die bevestigend is naar eerdere ervaringen. Je raakt op je gemak met ‘kreukels’ en ziet dat deze compleet en stralend zijn van zichzelf, geen verbetering behoeven en je thuisbrengen op de plek waar je weer weet wie je bent wat jij zou willen.

Werkvormen zijn: meditatie in beweging en zit-meditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

In deze cursus word je geïntroduceerd in de kunst om:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar buiten jezelf te kijken en te zoeken
  • open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen basis
  • je open te stellen voor de inherent hartvolle en open Zijnsruimte
  • je eigen basale goedheid te herkennen, in contact daarmee te blijven in het dagelijks leven
  • je oorspronkelijk intentie te herkennen in je patronen en de onbewuste vorm te onderbreken
  • koers te bepalen in je dagelijks leven met hulp van je wijsheid

Praktische informatie

Data cursus voorjaar 2021: 
Tijdstip: 13:00u – 15.00u
Data: 21 en 29 april; 12 en 26 mei; 9, 18 en 28 juni, 14 juli.
Locatie: Rotterdam, Katendrecht
Groep: individueel of 2 personen
Particulier: € 399,-
Zelfstandig Professional (btw-plichtig): € 399,- exclusief 21% btw
Werkgever: € 615,- exclusief 21% btw

Data zomercursus:
Tijdstip: vrijdagochtenden 11:00 – 13:00u
Data: 2, 9, 16, 23, 30 juli; 6, 13 en 20 augustus
Locatie: Rotterdam, Katendrecht
Groep: Individueel of 2 personen zolang groepen niet zijn toegestaan; maximaal 10 personen als coronamaatregelen het toelaten.
Particulier: € 399,-
Zelfstandig Professional (btw-plichtig): € 399,- exclusief 21% btw
Werkgever: € 615,- exclusief 21% btw

Aanmelden of informatieper mail of telefoon 

close