Vakantietraject Zijnsoriëntatie

Vakantietraject Zijnsoriëntatie

Dit traject Zijnsoriëntatie is geschikt voor je als je introducties wilt herhalen en meer ervaren wilt raken. De bijeenkomsten zijn een groep van maximaal 4 personen. Er worden 4 bijeenkomsten van 5 uur aangeboden.

Leven vanuit de vrijheid en compleetheid van Zijn is een hele kunst!

We leven gewoonlijk binnen de grenzen van ons aannamesysteem. We hebben beelden gevormd en aangenomen over wie we zijn en hoe de wereld, we denken te weten waar we tekortschieten of tekortkomen . Deze beelden maken een belevingswereld waarin we nauwelijks nog weet hebben van de altijd aanwezige openheid, de wezensgrond of Zijnsgrond van ons bestaan. Deze openheid is liefdevol, licht, volmaakt en expressief van zichzelf. Het is een onveranderlijk, grootse en altijd nabije aanwezigheid. Onze dagelijkse manier van zijn is zich daarvan niet meer zo bewust. Met opvattingen over wie we zouden moeten zijn en wat we nodig zouden hebben uit de wereld, zijn gaan geloven dat we niet lief, competent of interessant genoeg zijn om te kunnen ontspannen. Als de Zijnsgrond weer mee doet kunnen we op natuurlijke wijze in relatie zijn en actief zijn in de wereld.

Dit traject geeft je handreikingen hoe je thuis kunt raken in je vrije aard, zodat je leven een uitdrukking kan worden van wie jij ten diepste bent. Je leert vertrouwen als uitgangspunt te nemen en onderscheid te maken tussen een liefdevolle bijdragende levenswijze en een manier van leven die bevestigend is naar eerdere ervaringen. Je raakt op je gemak met ‘kreukels’ en ziet dat deze compleet en stralend zijn van zichzelf, geen verbetering behoeven en je thuisbrengen op de plek waar je weer weet wie je bent wat jij zou willen.

Werkvormen zijn: meditatie in beweging en zit-meditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Per keer starten we met een half uur meditatie, we staan stil bij de bevindingen, er is uitleg over het hoofdthema van de bijeenkomst, er wordt geoefend en de oefening wordt nabesproken. In de tijd tussen de bijeenkomsten kun je je de beoefening verder eigen maken en de volgende keer je bevindingen weer inbrengen.

In dit traject wordt veel aandacht besteed aan

  • aandachtig, open navoelend stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar buiten jezelf te kijken en te zoeken
  • afleiding te onderbreken en adem- en bewegingsruimte maken om aanwezig te zijn bij alles wat er in jou leeft
  • fysieke en mentale ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je basis en stroming ervaarbaar wordt
  • je laten weerspiegelen in je wezensaard door de inherent hartvolle Zijnsruimte
  • je oorspronkelijke intentie en verwarring herkennen in je patronen en de onbewuste herhaling van de patronen te onderbreken

Praktische informatie

Wintertraject | Inschrijving tot 1 februari
Tijdstip: maandag en vrijdag 10:00 – 13:30en 13:30 – 16:00u
Data: 21, 23, 25 en 27 februari
Locatie: Rotterdam, Katendrecht
Groep: 4 – 10 personen.
Particulier: € 320,-
Zelfstandig Professional (btw-plichtig): € 320- exclusief 21% btw
Werkgever: € 485,- exclusief 21% btw

Aanmelden of informatieper mail of telefoon 

close