Relatiebegeleiding

We kunnen leren contactvol aanwezig te zijn bij de ander.

In intieme relaties gebeurt het makkelijk dat iets je van je stuk brengt, of de relatie beantwoord niet (meer) aan je verwachtingen en wensen. Juist bij degene die je vertrouwt is, kun je geraakt of teleurgesteld worden. Vaak ontstaat op die geraakte plekken razendsnel een belevingswereld die je bekend is. In oude primitieve grondlagen, plekken waar het al eerder in je leven ongemakkelijk was, voel je je meestal (beiden) opnieuw verwond, niet begrepen, gesteund, of gezien. Je wordt op het actuele moment geraakt maar je reageert dus ook nog eens op de ander vanuit je opgebouwde overlevingswijze, vanuit je ‘gewoontezelf’. Dit is vaak een manier zoals je ook, diep van binnen, met jezelf omgaat. Ook al probeer je zo goed mogelijk een oplossing voor jouw en jullie spanningsveld te vinden, in het dynamisch spel van in-relatie-zijn ben je gefixeerd geraakt. Je denkt verbinding tot stand te moeten brengen om gerust te zijn of jezelf te beschermen door je terug te trekken uit het contact Je kunt voor je gevoel niet anders dan terugvallen op deze gewoontepatronen.
Je oorspronkelijke zelfgevoel – jouw open, lichte, levendige en liefdevolle presentie – lijkt op zo’n moment ver te zoeken.

In relatiebegeleiding leer je kenbaar te maken wat in jou leeft binnen de dynamiek van je liefdesrelatie. Je leert jezelf dus kennen in de wisselwerking met jouw geliefde en je leert je geliefde kennen in relatie met zichzelf en met jou. Het wordt zichtbaar waar ongemak naar verwijst. Het wijst je op je verwonding maar ook je sensitiviteit, schoonheid, pit, liefde. Smart en geluk bevinden zich namelijk op dezelfde plek! 
Als deze beiden waar mogen zijn in relatie, komen ze bijeen: de wonden kunnen helen en het pijnpunt kan zijn stralende kwaliteit weer aannemen. Je gaat zien dat relatie niet gemaakt hoeft te worden maar gegeven is en ervaarbaar wordt. Dat is de basis voor een volwassen wederkering afhankelijkheid!

Jullie relatie is ‘een tempel’ voor wie jullie zijn, met jullie verschillende geschiedenissen, in het besef van jullie wezensaard. Het is een basis waarin van alles bovenkomt drijven wat voorheen het licht niet mocht zien. Hoe is dit mogelijk? Doordat jij een breuk maakt met gehoorzamen aan primitieve opwellingen, is er ruimte alles wat leeft in je ruimhartig te verwelkomen. Je kunt gaan luisteren naar wat het je influistert, in plaats van het onbewust te projecteren op de ander. Je koerst niet meer op verlossing van je kwalen maar kunt je openstellen voor een stromende, waarachtige relatiedynamiek, het ‘ losstaan in verbinding’ dat liefde heet.

Vervolgens kun je samen keuzes maken die jullie relatie vormgeeft

Wees welkom om dit mooie moedige liefdespad te lopen!

Bel of mail voor informatie of aanmelding