Relatiebegeleiding

In intieme relaties gebeurt het makkelijk dat iets jou van je stuk brengt of niet meer beantwoord aan je verwachtingen en wensen. Juist bij degene die je vertrouwt kun je geraakt of teleurgesteld worden. Vaak staat op die geraakte plekken razendsnel een belevingswereld overeind die je bekend is. In oude primitieve grondlagen, die plekken waar het al eerder ongemakkelijk was, voel je je meestal beiden opnieuw verwond, niet begrepen, gesteund, of gezien.

Je wordt niet alleen geraakt maar je reageert ook nog eens op de ander vanuit je opgebouwde overlevingswijze, vanuit je ‘gewoontezelf’. Dit is vaak een manier zoals je ook, diep van binnen, met jezelf omgaat. Ook al probeer je zo goed mogelijk een oplossing voor jouw en jullie spanningsveld te vinden, in het dynamisch spel van in-relatie-zijn ben je gefixeerd geraakt. Je kunt voor je gevoel niet anders dan terugvallen op je gewoontezelf.
Je oorspronkelijke zelfgevoel – jouw open, lichte, levendige en liefdevolle presentie – lijkt ver te zoeken.

In relatiebegeleiding leer je kenbaar te maken wat in jou leeft binnen de dynamiek van je liefdesrelatie. Je leert jezelf dus kennen in de wisselwerking met jouw geliefde en je leert je geliefde kennen in relatie met zichzelf en met jou. Het wordt zichtbaar waar ongemak naar verwijst. Het wijst je op je verwonding maar ook je sensitiviteit, schoonheid, pit, liefde. Smart en geluk bevinden zich namelijk op dezelfde plek! 
Als deze beiden waar mogen zijn in relatie, komen ze bijeen: de wonden kunnen helen en het pijnpunt kan zijn stralende kwaliteit weer aannemen. Je gaat zien dat relatie niet gemaakt hoeft te worden maar gegeven is en ervaarbaar wordt als je waar laat zijn wat er al die tijd al in je leeft.
Dat is de basis voor een volwassen wederkering afhankelijkheid! Jullie relatie is ‘een tempel’ voor wie jullie zijn, met al jullie verschillende geschiedenissen, in besef van jullie wezensaard.

Het is een basis waarin van alles bovenkomt drijven wat voorheen het licht niet mocht zien. Waardoor? Doordat jij een breuk maakt met gehoorzamen aan primitieve opwellingen, maar ze wel hoort en ruimhartig verwelkomt. Je kunt vanuit eigen presentie ernaar luisteren in de diepte, in plaats van onbewust te projecteren op de ander. Je koerst niet meer op verlost worden van je kwalen maar kunt gaan voor een stromende, waarachtige relatiedynamiek van losstaan in verbinding die liefde heet.

Vervolgens kun je samen keuzes maken die jullie relatie vormgeeft

Wees welkom om dit mooie moedige liefdespad te lopen!

Bel of mail voor informatie of aanmelding

close