Vervolgtraining Gezonde Zelfliefde

Nieuw in 2022/ 2023
Vervolgtraining Gezonde Zelfliefde

Wil je de beoefening van Gezonde Zelfliefde continueren en steeds verder plaatsnemen in de helderheid en warmte wezensaard en van daaruit je levensweg vormgeven? Na de zomer zal ook een intensieve meerdaagse training Gezonde Zelfliefde worden aangeboden. Hier zijn traningsdagen en padbegeleidingsdagen opgenomen. De trainingsdagen geven meer tijd en rust om de thema’s uiteen te zetten, om te oefenen en wennen aan aan werkwijze en manier van zijn. In de padbegeleiding verwerk je de training met een inbreng uit je dagelijks leven. Zo verwerk je je persoonlijke leven in deze bendering.

Deze training staat gepland op de volgende zaterdagen:
15 oktober, 5 en 19 november, 17 december 2022; 7 en 28 januari, 18 februari, 11 maart, 1 en 22 april 2023.
Deze training is toegankelijk voor iedereen die de cursus Gezonde Zelfliefde of het eerste jaar van de Zijnstraining heeft gevolgd. Je kunt je interesse kenbaar maken of je direct aanmelden.


Net als de cursus Gezonde Zelfliefde is de training gestoeld op het boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe. Veel van wat je hebt geleerd en beoefend in de cursus komt terug, maar nu aangevuld met inzichten en oefeningen die een verdieping en verrijking zijn voor je beoefening van Gezonde Zelfliefde. Er is veel aandacht voor het blijvend en vertrouwend rusten in je basis bij dagelijkse situaties. In de cursus is deze vaardigheid geïntroduceerd en in deze training komt het genuanceerder aan bod: Een ware kunst om langduriger te beoefenen. 

Naast zes trainingsdagen zijn er vier padbegeleidingsdagen. Tijdens een padbegeleidingsdag breng je een persoonlijke situatie uit je dagelijks leven in en word je begeleid in het leren toepassen van de geleerde vaardigheden. Zo kun je passende antwoorden kan vinden op je vraagstukken vanuit de helderheid en liefde van jouw wezensaard.

Kosten
Particulieren: € 1195,00 incl. btw
Studenten: 20% reductie
ZZP-ers: € 1195,00 exclusief btw
Werknemers. Als de werkgever betaalt of vergoedt: € 1905,00 excl. btw
Intake: € 80,00 inclusief btw/ exlusief btw zakelijke facturatie

Opbouw van de training

Trainingsdag 1 en 2 en padbegeleidingsdag 1
De eerste twee bijeenkomsten en de eerste padbegeleidingsdag besteden we aandacht aan het hart van de beoefening, de basis van ‘thuiskomen in onze vrije, spirituele aard, voorbij al onze neurotische verkramping.’: je stemt je af op het huis van Zijn, je opent je voor de liefde van de Zijnsouders en maakt contact met je buikcentrum. Ook ga je de andere elementen van de warmte-meditatie opnieuw beoefenen.

Trainingsdag 3 en 4 en padbegeleidingsdagen 2 en 3
Deze twee trainingsdagen en de daarbij horende padbegeleidingsdagen staan in het teken van blijvend rusten en de buffer van goedheid te bewaren, terwijl je de uitdagingen die je in je leven ervaart aangaat. Zoals je weet is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Wanneer we een conflict of anderszins stress ervaren, hebben we onze hogere egofuncties en de Spiritblik het hardst nodig. Tegelijkertijd zijn ze dan het minst voorhanden. Hoe je wel vaardig kunt navigeren als er meer onrust en zorgelijkheid in je geest is, daar gaan deze bijeenkomsten over. Als lesmateriaal maken we gebruik van de voorbeeld sessies die op Youtube staan van Hans Knibbe met studenten. In de training zullen we dit allemaal mooi ‘uitpakken’ en oefen je uiteraard zelf ook op deze onderdelen. 

Trainingsdag 5 en padbegeleidingsdag 4
Trainingsdag 5 gaat over de rollen in je leven innemen die specifiek horen bij een bepaalde relatie. Je volwassen rol herinneren en innemen is een hele directe optiekverhoging. Vanuit jouw rol ben je niet gericht op jouw emotionele bevrediging, op je afhankelijkheidsgewoontes, maar er komt in beeld wat jij kunt betekenen. Het appelleert heel rechtstreeks aan jouw vrije volwassen vorm. 

Trainingsdag 6
De laatste trainingsdag staat in het licht van Rijkdomsbewustzijn en je dieptemotivatie. Rijkdomsbewustzijn is een houding die gebaseerd is op de aanname van overvloed. Je maakt op een dieper niveau een breuk met een onbewust aangenomen overtuiging van ’tekort’ dat een basaal zoekend uitgangspunt heeft dat nooit tevreden gesteld is. Het motto van Rijkdomsbewustzijn is: “Er is meer Rijkdom dan ik kan bevatten, ik wil het met iedereen delen.” De grondtoon van Gezonde Zelfliefde. 

Voor wie is deze training?
Deze training is voor iedereen die zijn of haar beoefening van Gezonde Zelfliefde wil verdiepen en is toegankelijk voor je als je de cursus Gezonde Zelfliefde of het eerste jaar van de Zijnstraining aan de School voor Zijnsoriëntatie hebt gevolgd.