Vaardig in relatie – cursus vrije communicatie

Vaardig in relatie.

Een cursus van drie dagdelen waarin je leert jezelf in relatie leert kennen en leert uitdrukken vanuit je vrije aard. Deze cursus is open voor deelnemers die geïntroduceerd zijn in Zijnsoriëntatie bij een geregistreerde leraar Zijnsoriëntatie en de visie en kunst levend houden door beoefening in hun dagelijks leven door meditatie en volgend van trainingsdagen of padbegeleiding.
Je kunt deze cursus volgen als je jezelf beter wilt begrijpen en uitdrukken in het relationele veld, privé of op werk, in intieme of meer zakelijke verhoudingen.


Locatie: Rotterdam Katendrecht
Kosten: € 175,00 (+ btw voor zelfstandig professional)
Kosten voor bedrijven: € 265,00 exclusief btw

De kunst van in relatie zijn.

Hoe ga je om met jezelf en de ander in relaties? Hoe houd je jezelf en de relatie open als het spannend wordt? Hoe eigen je je pittige emoties toe en kun je present blijven als je door de ander geraakt wordt? Hoe laat je verschillen bestaan zonder de relatie te verbreken? Wat betekent het als je niet krijgt wat je verlangt? Hoe ben je bijdragend in relatie? Hoe ontwikkel je jezelf in relatie? Hoe zit padloperschap eruit in relatie.

Dat is nog een hele kunst. We reageren gemakkelijk vanuit ons aangenomen plattegrond en vanuit onze tekorten terwijl we wel al weet hebben van de compleetheid van onze Spiritaard. Het oefenen van vrije communicatie betekent dat je vanuit de afstemming op Zijn in relatie bent. Je gaat zien dat alles wat je meemaakt plaats vind in de ruimte van jouw geest. Je leert ’thuisblijven’ in relatie. Dat doet je ontspannen in relatie en maakt ruimte voor onderzoek en expressie van wat er leeft in alle lagen van jezelf, de ander, de relatie.
Het helpt je op je gemak te zijn bij wat je doet schrikken, boos of verdrietig maakt.

Hoe doen we het?
Het vertrekpunt is houding en afstemming vanuit een hoger gezichtspunt dan die van de geconditioneerde werkelijkheidsbeleving. Daar heb je een goede basis om te kijken naar wat jij beleeft in relatie en ontdekken welke woorden en gebaren passend zijn om dit uit te drukken. Je communicatie kan zo een vrije en creatieve uitdrukking worden van het in  verbinding zijn, samenleven en samenwerken.
Na een introductie van uitgangspunten voor een open communicatievorm, oefenen we hiermee. We bespreken wat je hierin tegenkomt. Vervolgens integreren we de bevindingen in vervolgoefeningen.

Je kunt thuis en in andere (werk)situaties oefenen met eenvoudige issues aan de hand van suggesties die je meekrijgt. Je ervaringen daarvan bespreken we weer in de opvolgende tweede en derde bijeenkomst