Zomerdagen Zijnsoriëntatie

Vakantietraject Zomerdagen Zijnsoriëntatie

Deze dagen Zijnsoriëntatie zijn geschikt voor je als je meer wilt thuis raken in je wezensaard. Ze hebben een retraite-achtig karakter. Er worden 3 dagen van 6 uur in juli aangeboden op een mooie locatie net buiten Delft. Hier kan ook buiten gepraktiseerd worden en de moestuin de basisingrediënten voor de lunch geeft. Ideale omstandigheden om verder de kunst van niet-doen te beoefenen en jezelf terug te vinden in de schoonheid van Zijn.

Wennen aan de vrijheid en schoonheid van Zijn!

We leven gewoonlijk binnen de grenzen van ons aannamesysteem. We zijn gaan geloven dat we niet lief, competent of interessant genoeg zijn om te kunnen ontspannen, we denken onbewust of zeer bewust dat we tekortkomen of tekortschieten. Dat schept een belevingswereld waarin we nauwelijks nog weet hebben van de altijd aanwezige openheid van ons bestaan, onze Zijnsgrond. Als deze grondaard weer in ons geestesoog valt, kunnen we overbodige spanning loslaten en eigen vorm aannemen. Net zo goed geldt andersom: als we ontspannen raken we weer contactvol en kan onze diepste aard zich aan ons tonen als we zijn kant op kijken.

In deze dagen ‘gaan we ons boekje te buiten’ en nemen tijd om verder thuis te raken en te wennen aan je Zijnsaard. Alleen zo leer je als vanzelf vertrouwen als uitgangspunt te nemen. Dat brengt jou thuis op de plek waar je weet wie je bent hoe je je leven daarmee in overeenstemming kunt laten zijn.

Werkvormen: meditatie in beweging en zitmeditatie, visualisatie, bewustzijnsstructuren, verkennings- en gewenningsoefeningen. Per keer starten we met een half uur meditatie. Daarna staan stil bij je bevindingen en is er een introductie van het thema en werkwijze van de bijeenkomst. Er wordt verkend en gepraktiseerd, en er is ruimte om je ervaringen te delen of bespreken. We houden riant pauze, vooral in stilte.
In tijd tussen de dagen kun je je de beoefening verder eigen maken en je bevindingen weer de volgende keer inbrengen. Volg je de driedaagse dan blijf je meer in de vruchtbare en verdiepende werking van je afstemming.

In deze dagen wordt aandacht besteed aan

Dag 1
Adem- en bewegingsruimte maken om aanwezig te kunnen zijn bij alles wat er in jou leeft.
Open en aandachtig voelend jezelf nabij zijn in plaats van steeds maar van buitenaf naar jezelf te kijken en te zoeken naar de juiste manier van zijn en doen.
Fysieke, energetische en mentale ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je basis en stroming ervaarbaar wordt.

Dag 2
Je laten weerspiegelen in je wezensaard door de inherent hartvolle Zijnsruimte
Wennen aan een ongecompliceerde zijnswijze in relatie, in de wereld om je heen

Dag 3
De vreugde van Zijn toelaten.
Je oorspronkelijke energie en intentie herkennen in de aannames die ten grondslag liggen aan je patronen.
Integreren van vertrouwen: De onbewuste herhaling van de patronen onderbreken en je vermogen ontdekken van je vrije wil.

Praktische informatie Zomerdagen Zijnsoriëntatie
Inschrijving tot 27 juni voor start 13 jul en tot 7 juli voor start 22 juli
Tijdstip: 09:30 – 15:30
Data: 13, 20 en 27 juli; 22, 23 en 24 juli
Locatie: Art Centre Delft
Groep: 4 – 10 personen.
Kosten incl consumpties/ lunch
Particulier: € 296,50
Zelfstandig Professional (btw-plichtig): € 296,50 exclusief 21% btw
Werkgever: € 545,- exclusief 21% btw

Aanmelden of informatieper mail of telefoon